Warunki prawne

Zastrzeżenia prawne

* „ARaymond” i „ARaymond Industrial” oznaczają na niniejszej stronie internetowej wymienione poniżej firmy („Firmy”) stanowiące spółki niezależne ARaymond Network.
** „ARaymond Network” „Network”, oznacza na niniejszej stronie internetowej sieć niezależnych spółek posiadających licencję na używanie znaku handlowego.
ARAYMOND™ jest wykorzystywane jako znak handlowy.

Firmy zajmują się redakcją niniejszej strony.

Redaktor i firma oferująca usługi hostingowe

Dyrektorzy Publikacyjni niniejszej strony internetowej (jak określono poniżej) to firmy:

A RAYMOND TINNERMAN INDUSTRIAL Inc.
Zarejestrowana pod nr: 02609G
A RAYMOND INDUSTRIAL S.L.U
Zarejestrowana pod nr: NIF B66012691
A RAYMOND FASTENERS INDIA Pvt. Ltd
Registered N°: U24139PN2007PTC133150 – Pune (INDIE)
A RAYMOND JAPAN Co., Ltd.
Zarejestrowana pod nr:0210-01-020666  Shonan – Isehara-shi (JAPONIA)
A. RAYMOND AUTOMOTIVE FASTENERS (Zhenjiang) Co., Ltd
Zarejestrowana pod nr: 321191400000010 – Zhenjiang (CHINY)
A. RAYMOND BRASIL LTDA
Zarejestrowana pod nr: CNPJ/MF 01.144.384/0001-89 (Brasil) – Vinhedo - SP (BRAZYLIA)
A. RAYMOND KOREA Co., Ltd 
Zarejestrowana pod nr: 220-87-31559 – Seoul (KOREA POŁUDNIOWA)

zwane poniżej „Firmami”,

Firmą oferującą usługi hostingowe jest:
Host Europe GmbH - http://www.hosteurope.de
Welserstraße 14 - 51149 Köln – Niemcy
Tel.: 0800 467 8387 - Faks: +49 180 5 66 3233
HRB 28495 Amtsgericht Köln - USt-IdNr.: DE187370678
Geschäftsführer: Patrick Pulvermüller, Thomas Vollrath

Regulamin

Przechodząc na stronę Firm, ze stroną główną pod adresem http://www.araymond-industrial.com i na jej podstrony (zwane dalej ogólnie „Stroną), użytkownik akceptuje niniejsze zastrzeżenia prawne i w szczególności regulamin korzystania ze strony. Z tego powodu przeglądanie i korzystanie ze strony jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. Jeśli użytkownik nie akceptuje regulaminu, nakazuje się niezwłoczne zaprzestanie przeglądania/korzystania ze strony.

Ostrzeżenie

Strona i jej zawartość, w tym treści związane z produktami, zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych i w żadnym wypadku nie stanowią oferty, umowy lub dokumentu technicznego. Informacja ta została zaprezentowana w aktualnym stanie jedynie w celach ewaluacyjnych i może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia w dowolnym momencie według wyłącznego uznania Firm. Dlatego w żadnym wypadku od Firm nie można wymagać stosowania się do jakichkolwiek zobowiązań umownych dotyczących tych informacji, w szczególności dotyczących prezentowanych produktów. Przypomina się stanowczo, że Firmy nie ponoszą odpowiedzialności za użycie treści ze stron niezależnych, łącza do których mogą pojawiać się na stronie http://www.araymond-industrial.com/.
FIRMY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZARÓWNO JAWNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, MIĘDZY INNYMI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, INNOWACYJNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, ZBYWALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKU W STOSUNKU DO STRONY WWW.ARAYMOND-INDUSTRIAL.COM, ORAZ TEGO, ŻE JEJ UŻYCIE NIE NARUSZY PRAW JAKICHKOLWIEK STRON TRZECICH. Prawa własności intelektualnej
Cała strona podlega francuskim i międzynarodowym przepisom dotyczącym własności intelektualnej. Wszystkie prawa do reprodukcji i rozpowszechniania materiałów, w tym dokumentów do pobrania, animacji, zdjęć lub materiałów ikonograficznych są zastrzeżone. Bez wyraźnej zgody Dyrektora Publikacji Reprodukcja i/lub całkowite lub częściowe rozpowszechnianie Strony przy użyciu sieci lub lub dowolnych mediów, elektronicznych lub nie, jest oficjalnie zabroniona.
Dlatego firmy zakazują między innymi wykorzystania swojej nazwy lub logo, zwłaszcza jako łącza internetowego prowadzącego do adresu http://www.araymond-industrial.com/ lub jakiejkolwiek innej strony, bez uzyskania uprzednio pisemnego zezwolenia Dyrektora Publikacji.
Określa się, że:
– publikacja odnośników do strony bez zezwolenia Dyrektora Publikacji jest zakazana
– wykorzystanie strony, w całości lub częściowo, w formie ramki na innej stronie jest zabronione
Informatyka i wolność danych
Kontakt z Firmami jest możliwy za pośrednictwem strony po wypełnieniu elektronicznego formularza kontaktowego.
Z tego powodu Firmy mogą poprosić użytkownika o podanie osobistych, wymaganych lub opcjonalnych danych podczas wypełniania formularza, takich jak imię, adres zamieszkania, adres e-mail, itp.
Niewypełnienie tych pól nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, lecz uniemożliwia Firmom kontakt zwrotny. Firmy wykorzystają tę informację wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi w wybrany przez nie sposób, na przykład za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.
We wszystkich przypadkach Firmy zobowiązują się do poszanowania poufności informacji otrzymywanych od użytkowników odwiedzających Stronę. Podobnie Firmy nie będą przekazywać informacji otrzymanych od odwiedzających użytkowników stronom trzecim. W celu udzielenia odpowiedzi Firmy mogą przekazać dane osobowe użytkownika strony do jednostek zależnych, które zobowiązane są do przestrzegania francuskiej ustawy w sprawie informatyki i wolności z 6 stycznia 1978 roku oraz dyrektywy europejskiej 97/66/WE. Co więcej zgodnie z Artykułami 27 i 34 ustawy w sprawie informatyki i wolności z 6 stycznia 1978 roku, użytkownik posiada dostęp, możliwość poprawienia oraz zmiany jakichkolwiek swoich danych, kontaktując się z Firmami.

Zbieranie danych statystycznych

Stwierdza się, że Firmy mogą między innymi robić pomiary w zakresie liczby przeglądanych stron, liczby wizyt i wejść użytkowników odwiedzających stronę w celu poprawienia wydajności Strony.
Firmy w tym celu wykorzystywać będą plik dziennika wygenerowany i przechowywany na swoim serwerze.
Pliki dziennika – przechowywane przez jeden rok – śledzą adres IP użytkownika strony i ścieżki, po których użytkownicy poruszają się po stronie.
Firmy będą analizować zachowania użytkowników strony, korzystając z danych dotyczących połączenia, aby poznać ich adres IP. Informacje te nie będą przechowywane dłużej niż przez jeden rok.

WIADOMOŚCI
news_img
15.01.2018

When reduced assembly effort comes with reduced assembly costs: the case of Trim Clips  [+]

Wyświetl wszystkie wiadomości