Właściwy powód do ekspansji firmy: przypadek zakładu w Maroku

Date : 10.02.2017

Każda międzynarodowa firma często musi podejmować trudne decyzje. Czy powinniśmy rozszerzyć ofertę? Jak zachować konkurencyjność naszych usług? Czy powinniśmy bardziej rozwinąć działalność firmy?
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem, jako globalna sieć często stajemy w obliczu pytań na temat ekspansji na nowe rynki.
Według nas rozwiązanie tych wątpliwości leży nie tyle w samym rozszerzeniu działalności, co w obecności w nowym miejscu. A to robi ogromną różnicę.
Nowa filia firmy ARaymond w : Marokujest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób docieramy do nowych miejsc.

Jesteśmy na miejscu, jesteśmy bliżej

Na tym polega różnica dotycząca relokacji. Niedawne otwarcie nowego zakładu produkcyjnego o powierzchni 1600 m² w Casablance okazało się odpowiedzią na lokalne potrzeby. Kilku naszych klientów — głównie firmy z branży motoryzacyjnej lub producenci oryginalnego wyposażenia — ulokowało się ostatnio w Maroku.
Dzięki nowemu marokańskiemu zakładowi staliśmy się wyłącznym producentem na rzecz lokalnego rynku , na którym zapotrzebowanie na nasze usługi wciąż rośnie.
Zawsze staramy się być blisko naszych klientów , co stanowi wartość dodaną firmy. Naturalnym etapem jest więc rozszerzenie działalności na te regiony, w których obecni są nasi klienci.

Zapewniamy wyższą skuteczność

Jeśli chodzi o realizowanie celów w przemyśle motoryzacyjnym, nie ma czegoś takiego jak zbyt wysoka wydajność. Według nas możliwość zagwarantowania najwyższej wydajności jest w dużej mierze kwestią bliskości. Ponieważ firma oferuje zarówno standardowe rozwiązania, jak i te wykonywane na zamówienie i tworzone przy współpracy z klientem, bliskość odgrywa kluczową rolę w budowaniu wydajności.
Dzięki uruchomieniu lokalnego zakładu produkcyjnego firma ARaymond jest również w stanie dostarczać konkurencyjne rozwiązania na rynek lokalny.

Siła sieci oferowana lokalnie

Mimo że zakład pracuje wyłącznie na potrzeby rynku lokalnego, oferowane rozwiązania czerpią korzyści z siły i wiedzy firmy ARaymond Network tworzonej w duchu współpracy.
W jaki sposób? Za pośrednictwem ARaymond Morocco**. Firma jest obecna w Maroku od 2009 r. Z jednej strony jest jednostką niezależną, z drugiej zaś utrzymuje silne więzi z siecią, w szczególności z historycznym francuskim głównym oddziałem spółki z siedzibą w Grenoble.

Chcemy być mile widziani

Ważnym aspektem rozwoju sieci jest pojawianie się miejscach, w których obecność firmy jest potrzebna i mile widziana. Maroko, między innymi dzięki programom rządowym, zapewnia możliwości prawdziwej integracji i rozwoju na poziomie lokalnym.

„ARaymond” i „ARaymond Network” odnoszą się w tym artykule do firm („Firmy”) wymienionych pod poniższym adresem http://www.araymond-automotive.com/legal-terms . Firmy te są redaktorem tego artykułu i ponoszą odpowiedzialność za jego treść
** „ARaymond Morocco” odnosi się w tym artykule do firmy ARAYMOND MAROC S.A.R.L.A.U. - Indusparc M12 & M13 - Chemin Tertiaire 1015 (boulevard Ahl Laghlam) - Sidi Moumen - 20400 Casablanca - MAROKO (nr rej.: RC Casablanca n°349511)

 

 

 

  

Chronologicznie
When reduced assembly effort comes with reduced assembly costs: the case of Trim Clips [+]
Cage nuts: the smarter alternative to tapped holes! [+]
Grounding clips: smarter grounding for electrical appliances! [+]