Jak budować mocne więzi?

Date : 18.10.2016

Budowanie relacji opartych na zaufaniu

Każde rozwijające się przedsiębiorstwo doświadczyło tego zjawiska: im bardziej firma się rozrasta, tym więcej nawiązuje relacji. Im więcej relacji, tym bardziej chcemy, aby były one silne.

Oczywiście zależą one przede wszystkim od oferowanej wartości. Po czym możemy poznać, że budowane przez nas relacje są trwałe?

W ARaymond Industrial* wierzymy w wartość wspólnej wizji.

Uważamy, że tylko współpraca z firmami, z którymi łączy nas podobne podejście do działalności, umożliwia budowanie trwałych relacji.

Jako „podobne podejście” rozumiemy dostosowanie do potrzeb rynku oraz efektywność w połączeniu z doskonałą jakością produktów. Naszym celem jest oferowanie wartości dodanej.

Dlatego też podpisaliśmy umowy partnerskie ze spółkami SD Products, TFC oraz Jet Press, które zapewnią dystrybucję naszych produktów w oparciu o wspólne know-how oraz rozwiązania skoncentrowane na kliencie.

Marki SD Products, TFC oraz Jet Press z dumą informują w swoich biuletynach o połączeniu sił z ARaymond, dając wyraz naszym doskonałym relacjom. My także jesteśmy dumni z nawiązanej współpracy, dbamy o jej rozwój oraz wspólne budowanie wartości.

Autoryzowani dystrybutorzy mocowań i elementów marki ARaymond™ przesłali swoim klientom jasny komunikat dotyczący  nowej wartości dodanej.

*Podmiotem odpowiedzialnym za zawarte tutaj informacje, posiadającym prawo do korzystania z występującego w artykule znaku towarowego oraz występującym w jego treści jako „my” jest firma ARaymond Industrial S.L. z siedzibą w Hiszpanii pod adresem RM Barcelona Tomo 43761 Folio 163 Hoja B437597 NIF B66012691 Ctra. de Manresa Berga Km 0,5 08272 SantFruitos De Bages.
Znak towarowy stanowi nazwa ARaymond™.
Chronologicznie
When reduced assembly effort comes with reduced assembly costs: the case of Trim Clips [+]
Cage nuts: the smarter alternative to tapped holes! [+]
Grounding clips: smarter grounding for electrical appliances! [+]